Kattens montessoriförskola

Anmälan

Du söker din plats till Kattens genom att klicka på länken nedan. Du behöver ha e-legitimation för att göra din ansökan.


Ansök om plats


För mer information kan du även kontakta köansvarig eller förskolan. Vid placering tar vi hänsyn till syskonförtur.

Genom att välja föräldrakooperativ väljer du att ta ökat ansvar för ditt barns förskolesituation. Att engagera sig och arbeta gemensamt gör att alla föräldrar och barn lär känna varandra och man blir delaktig i verksamheten och barnens vardag.

Inskolning

Att börja på förskola innebär en stor förändring för barnet. Inskolningsperioden är anpassad efter det enskilda barnet. Vanligtvis är perioden på ca 14 dagar. För att detta ska ske så smidigt som möjligt måste föräldrar och personal hjälpas åt.

De första dagarna får barnet stanna någon timme i sällskap med föräldern för att lära känna den nya miljön och personalen. Efterhand kan barnet stanna själv någon del av dagen. Föräldrar och personal har under dessa veckor möjlighet att lära känna varandra. Föräldrarna får också en bra inblick i hur vi arbetar på förskolan.

Det betyder mycket med ett bra förhållande och ett gott samarbete mellan föräldrar, barn och personal på ett föräldrakooperativ.

Att vara ny på Kattens

"Vi hade haft vår dotter cirka 1,5 år på vanligt kommunal förskola när vi fick ett erbjudande om en plats för henne på Katten. Eftersom hon trivdes väldigt bra på förskolan så var vi mycket tveksamma till att flytta henne men vi bestämde oss efter moget övervägande att ta platsen".

"Utan att gå in i Montessoripedagogikens fördelar märker man att det mycket aktiviteter för barnen i form av teaterbesök, utflykter och andra arrangemang. Ibland genomförs utedag som tillbringas ute i naturen med korvgrillning och allt som hör därtill. Det händer också att alla barnen blir hembjudna till någon av pedagogerna eller till något av de andra barnen för en fika och se hur man har det".

"För en Kattensförälder är skillnaden mot kommunala förskolor stor med tanke på att Kattens drivs som ett kooperativ.

Första tanken för många är säkert att en kooperativ förskola innebär en massa extra arbete. Visserligen får man göra en del insatser men det är inte särskilt betungande utan oftast riktigt roligt. Fördelarna med ett kooperativ är att man lär känna barn, föräldrar och personal. Man får också en bra insyn i verksamheten och har dessutom möjlighet att påverka".

"Sammanfattningsvis kan man säga att vi aldrig har haft någon anledning att ångra vårt byte av förskola utan tvärtom bara har positiva erfarenheter av Kattens".