Kattens montessoriförskola

En dag på kattens

07.00 Förskolan öppnar.


08.00 Frukost serveras.


09.00 Samling i de respektive grupperna. Lilla gruppen gör någon planerad aktivitet. Arbetsstunden börjar i den stora gruppen.


- Eventuell utevistelse före lunch. -


11.30 Lunch, maten levereras från en lokal restaurang. 


C:a 12.00-13.00 "Uppevila" för de stora barnen. Vi läser en bok eller lyssnar på kassettband.


C:a 12.00-14.00 Sovstund för de små barnen.


14.30 Vi äter mellanmål. Efter detta är det fri lek eller självvalt arbete. Utevistelse.


17.00 Förskolan stänger.


Vi följer skollagen och erbjuder även längre öppettider vid behov.

Lämna barnschema för inskrivna barn:


För barn inskrivna på Kattens så lämnas barnschema digitalt i systemet IST. För fristående förskolor fungerar ej appen IST Home utan webbläsare behöver användas. Följ länk:

Logga in - Halmstads kommun

Tänk på att schema skall lämnas/ändras senast vid månadsskifte med en månads varsel. För ytterligare info om barnschema se Kattens ABC.

Våra två barngrupper

Lilla gruppen

Här arbetar vi med barnen som är 1-4 år de grundläggande montessoritankarna, som en förberedelse för stora gruppen. Vi sjunger och har ramsor, leker enkla lekar, har gymnastik, skapande verksamhet, utevistelse i vår trädgård eller promenader t ex till någon lekplats eller till Galgberget.

Vi låter mycket tid gå åt till vardagsrutiner som påklädning-avklädning, matsituationer, toalett bestyr. Barnen får tid att klara alla dessa vardagssituationer själv så att de ska känna sig trygga och säkra i vardagen och med oss personal på förskolan.

Vid ca fyra års ålder och vid lämpligt tillfälle flyttar barnet till stora gruppen.


Stora gruppen
Här arbetar vi mer aktivt med montessoripedagogiken. De flesta förmiddagar i veckan har vi sk "arbetsstund” barnen får då själv välja efter intresse vad de vill arbeta med. De kan välja något traditionellt montessorimaterial, arbeta med någon skapande verksamhet, spela spel eller hjälpa till med någon hushållsyssla som diska eller vattna blommorna.

En gång i veckan har vi gymnastik (grupperna alternerar veckorna). Vi gör ofta utflykter till skogen eller havet.

Vi besöker biblioteket och går på teater så ofta som möjligt.

Köregler

Rekrytering av nya barn till förskolan sker under vintern/våren till nästkommande höst. Undantagsvis sker även intag under övriga året. Kattens Montessoriförskola tillämpar i första hand syskonförtur. Syskonförtur tillämpas endast för de barn som har syskon som är inskrivna på Kattens Montessoriförskola vid antagningstillfället. Om syskonet slutar till sommaren på Kattens och ytterligare ett/flera syskon ska börja till hösten gäller förtursregeln. Detta under förutsättning att det äldre barnet är inskrivet fram till dess att det yngre syskonet börjar. Om inskrivna familjer får ytterligare barn måste även det nyfödda barnet ställas i kö i IST Administration för att kunna erhålla en plats på förskolan.

I syfte att försöka hålla en jämn åldersfördelning i barngrupperna tar förskolan därefter in köande barn utefter geografisk närhet som uppmäts mellan barnets folkbokföringsadress och förskolans adress (Sperlingsholmsvägen 14).

Kattens har en köansvarig i styrelsen. Alla frågor rörande Kattens kö hänvisas till koansvarig@kattens.se.